סיבים מינרליים (צמר סלעים, צמר סיגים וצמר זכוכית)

הדפס

 מידע נוסף בנושא

תודתנו נתונה לדר' דר' לובה פושנוי, רופאה ראשית של משרד התמ"ת וחברת הוועדה המייעצת למסרטנים סביבתיים של האגודה למלחמה בסרטן

אוגוסט 2007

שימושי הסיבים המינרלים

סיבים מינראליים הוכנסו לשימוש תעשייתי כתחליף לאסבסט והשימוש בהם הוא לרוב לצורך בידוד תרמי ואקוסטי ולייצור מוצרי טקסטיל ופלסטיק משוריין.

 

הגדרה

בחקיקה הישראלית, סיבים מינראליים הוגדרו בתקנת ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) התשנ"א-1990, כסיבים מינרליים טבעיים או מלאכותיים שאורכם עולה על 5 מיקרון וקוטרם קטן מ-3 מיקרון והיחס בין אורכם לקוטרם גדול מ-3.

 

עובדי תעשיית הסיבים

בהתאם לתקנה המוגדרת לעיל, במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בסיבים מינרלים יערוך המעביד בדיקה סביבתית אחת לשנה.

בדיקות סביבתיות במקומות העבודה מבוצעות בידי בודקים מוסמכים ומעבדות מוסמכות ובשיטות מקובלות, ותוצאות המדידות נמסרות למעבידים ולמפקחי העבודה. ערך רמת החשיפה המרבית התעסוקתית המותרת לסיבים מינראליים מלאכותיים הוא סיב אחד לסמ"ק אוויר.

 

ההשפעה הבריאותית של החשיפה לסיבים

ידוע כי ההשפעה של סיבים מינרלים מלאכותיים היא גירוי דרכי הנשימה העליונות, העיניים והעור. במגע עם העור עלולה להתפתח דלקת עור. מחקרים אפידמיולוגים שחקרו אוכלוסיות עובדים שנחשפו לסיבים מינרלים מלאכותיים, לא הראו כי סיבים מינרלים מלאכותיים גורמים למחלות ריאות מסוג פנוימוקוניוזיס, סרטן ריאות ומזותליומה.

 

בתאריך 27 ליוני 2002 הועדה הבינמשרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגניים, אמצה את המלצות IARC , (הסוכנות הבינלאומית למחקר הסרטן) ובעקבות המלצתם, הוצאו החומרים: צמר סלעים, צמר סיגים וצמר זכוכית, מרשימה ג' של הועדה, ואינם נכללים עוד ברשימת החומרים המסרטנים של משרד הבריאות.

עם זאת, סיבי זכוכית המופיעים בצורה של חומר מבודד, עלולים לגרום לגירוי בעור או בעיניים, ויש לפעול ל מני עת פיזורם.

 

יש לציין כי סיבי זכוכית הנמצאים במוצרים שונים (כגון: ארונות חשמל, ספסלים, שכבת בידוד אקוסטי) כלואים בתוך חומר פלסטיק, לרוב צבוע, ולפיכך אין בהם פוטנציאל לגירוי חיצוני.

סרטן תרומה
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום. נא לעיין בתנאי השימוש באתר.
בניית אתרים
|
|
|
© כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן בישראל